zaterdag 28 maart 2020

niet willen praten is laf

 Na de herindeling ging van Wersch’ voormalige strijdmakker Leon Geilen in de politiek. Inmiddels is hij wethouder. Geilen wil niet meer met De Limburger praten over het verleden, omdat ‘het blijven benadrukken van de verschillen tussen de kernen niet bijdraagt aan de gewenste saamhorigheid’ in de fusiestad. Ook Van Wersch spreekt zijn vroegere collega-comitélid weinig. „Hij zit nu in een heel andere positie”, klinkt het.
Geef een reactie

vrijdag 20 maart 2020

‘De rijke mensen hebben alles al gekocht’

Armoede Voor de honderdvijftigduizend armste Nederlanders is het door de coronacrisis moeilijker om aan eten te komen.

Geef een reactie

vrijdag 13 maart 2020

Beëdiging van nieuwe burgemeester afgelast en gaat niet door: Sjraar blijft


Geef een reactie

Het Sittardse Krombroodrapencomité maakt bekend dat het Krombroodrapen, dat op 22 maart zou plaatsvinden, niet doorgaat.
Geef een reactie

dinsdag 10 maart 2020

vrijdag 13 maart

U bent van harte uitgenodigd om afscheid te komen nemen van burgemeester Sjraar Cox. Deze openbare receptie vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020 in Schouwburg De Domijnen in Sittard, van 16.30 uur tot 19.00 uur.
Geef een reactie

donderdag 27 februari 2020

‘Die van Zitterd gaon nao Gelaen’


Geef een reactie

zaterdag 22 februari 2020


Geef een reactie

woensdag 19 februari 2020

11devande11de definitief niet terug naar centrum Maastricht, stadspark ongeschikt maar de Markt in Sittard is de juiste plek


Geef een reactie

dinsdag 18 februari 2020

Afbeelding
Geef een reactie

wat is een goede nieuwe naam voor gemeente Sittard-Geleen?

U kunt ideeën voor een nieuwe naam tot aanstaande vrijdag 9.00 uur insturen naar zuid@delimburger.nl.
Geef een reactie

maandag 17 februari 2020

Nieuw college

Ton Raven, Leon Geilen, Kim Schmitz, Pieter Meekels, Judith Bühler en Andries Houtakkers
Geef een reactie

De nieuwe wethouders: Ton Raven is weer terug in het college

 • Pieter Meekels: Stedelijke ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt
 • Andries Houtakkers: Omgevingsbeleid, Cultuur en Evenementen
 • Leon Geilen: Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie
 • Judith Bühler: Sociale zaken, Jeugdzorg en Dienstverlening
 • Kim Schmitz: Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Jongeren
 • Ton Raven: Middelen, Sport, Mobiliteit en Euregionaal beleid.

Geef een reactie

Door de storm weggeblazen

De zittende wethouders Jos Bessems, Felix van Ballegooij, Eefje Joosten en Berry van Rijswijk hebben aangegeven hun ontslag in te zullen dienen voor de raad van 19 februari.
Geef een reactie

zondag 9 februari 2020

OZB van de BSGW

Het dagelijks bestuur BSGW bestaat uit:
 • De heer P.M. Meekels - voorzitter
 • Mevrouw M.H.E. Pelzer
 • De heer Mr. J.H.G.M. Teeuwen
 • De heer H.P.J. Cuijpers
 • De heer drs. G.H.C. Frische
 • De heer J.J.M. Gulikers
 • De heer A.G.M. Roest
Voorzitter 
De voorzitter wordt aangewezen door het algemeen bestuur. De voorzitter is onder meer belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij tekent de stukken die van het bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. De voorzitter vertegenwoordigt BsGW in en buiten rechte. Voorzitter dhr. P.M. Meekels zit de vergaderingen voor van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

Geef een reactie

zaterdag 8 februari 2020

Onder de noemer van Red Ós Zitterd (ROZ) bieden ondernemers en winkeliers bezoekers van het centrum een petitie ter ondertekening aan, waarmee zij het College van B&W en de gemeenteraad duidelijk willen maken dat er met zeer veel spoed iets moet gebeuren. Niet alleen aan de te hoge parkeertarieven, maar zeker ook aan de rol van de BOA’s, die volgens sommige winkeliers en bezoekers van het centrum als roofdieren jagen op eenieder die de parkeerduur overschrijdt.
Geef een reactie

maandag 3 februari 2020


Geef een reactie

Woningnood, maar
 wel 90.000 
leegstaande huizen
- hoe kan dat?

Geef een reactie

zondag 2 februari 2020


Geef een reactie

dinsdag 28 januari 2020

Stekker uit gezamenlijk kantoor van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen


Geef een reactie

vrijdag 24 januari 2020

woensdag 8 januari 2020


Geef een reactie

zondag 5 januari 2020

GROTE CHAOS IN SITTARD

Een Vorst uit Geleen, een Ridder uit Keulen en een Prins uit Obbicht


Geef een reactie

zaterdag 4 januari 2020

Oud-gedeputeerde Jan Tindemans overleden


Geef een reactie

vrijdag 3 januari 2020

Sittard-Geleen | Aantal inwoners
 • 1 jan. 201992.661
 • 1 dec. 2019: 92.487
Verschil januari - december
 • Absoluut: -174 inwoners
 • Dat is een daling van -0,2%


Geef een reactie

Vandaag Nieuwjaars en pensioenbijeenkomst

Om 18:30 uur begint in de Grote Zaal de toespraak van burgemeester Sjraar Cox, die op 15 maart van dit jaar met pensioen gaat.
Geef een reactie

zaterdag 28 december 2019


Geef een reactie

donderdag 26 december 2019

‘Ik geloof niet in een man met een baard’


Geef een reactie

donderdag 19 december 2019

Hansi

Hans Verheijen (53) is sinds 2012 burgemeester van de gemeente Wijchen. Daarvoor was hij burgemeester van Mill en Sint Hubert en gemeentesecretaris in enkele gemeenten. Hij is onder meer vice-voorzitter van de Stichting Vrienden van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en lid van het bestuur van het Nationaal Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Hij heeft drie kinderen en heeft als hobby’s de Duitse taal en cultuur, autosport, wandelen en klussen
Geef een reactie

hans verheyen? CDAGeef een reactie

vrijdag 22 november 2019

elfde van de elf

Elf kandidaten hebben zich gemeld om Sjra Cox op te volgen als burgemeester van Sittard-Geleen: tien mannen en één vrouw. Zes van de kandidaten is lid van het CDA. Daarnaast willen twee VVD’ers, een lid van GroenLinks, PvdA’er en een partijloze kandidaat de burgemeestersketting omhangen.
Geef een reactie

Ramp in Sittard: Vorst Marot komt uit Geleen


Geef een reactie

vrijdag 8 november 2019

Het aantal mensen dat de energierekening niet kan betalen, dreigt te verdubbelen in Sittard-Geleen.
Geef een reactie

donderdag 7 november 2019

Een goed besluit

De gemeente Sittard-Geleen koopt het al jaren leegstaande V&D-pand aan de Sittardse Markt voor 3,5 miljoen euro. Zo wordt twaalfduizend vierkante meter aan winkelruimte uit de markt gehaald.
Geef een reactie

zondag 3 november 2019

De ING-bank sluit zijn vestiging in de binnenstad van Geleen. Het kantoor pal aan de Markt wordt opgedoekt.
Geef een reactie

woensdag 30 oktober 2019

Het is weer drukker in het centrum van Geleen door de gratis parkeeruren


Geef een reactie

maandag 28 oktober 2019

Tuddern staat er niet bij! Waardeloos onderzoek

Doe mee!

Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaat u hiervoor naar een andere plaats? Waar gaat u heen als u bijvoorbeeld kleding en schoenen koopt? Hoe vaak koopt u online? En hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij u in de buurt? Laat het ons weten en vul de online vragenlijst in! Onder de deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van € 25 verloot.

Geef een reactie

‘Willen we dat de overheid zo met burgers in Sittard-Geleen omgaat?’


„De overheid brengt gegevens bij elkaar die mensen ooit voor een ander doel hebben afgestaan en zet die vervolgens tegen hen in”, constateert juriste Merel Hendrickx van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). „Willen we dat overheid zo met burgers omgaat?”

Geef een reactie

dinsdag 22 oktober 2019

PvdA Sittard-Geleen verzamelt winterjassen voor de arme mensen in  Geleen


Geef een reactie

dinsdag 8 oktober 2019

De gemeente als het ziekenhuisGeef een reactie

Ziekenhuis kiept om

Volgens de accountants is het zorgwekkend als ziekenhuizen het twee jaar achter elkaar slecht doen. Drie ziekenhuizen scoren nu een vijf en vorig jaar een vier. Dat geldt voor het HagaZiekenhuis in Den Haag, het Brabantse Maasziekenhuis Pantein en het Zaans Medisch Centrum. Verder bungelen ook onderaan de lijst nog het Limburgse Zuyderland (nu een vijf vorig jaar een twee), Ziekenhuisgroep Twente (nu een vijf, vorig jaar een drie), het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen (beide jaren een vijf).
Geef een reactie

De kans op mislukken neemt toe als je niet goed kunt luisteren
Geef een reactie

vrijdag 4 oktober 2019

en Pieter is de winnaar en de BAAS!Geef een reactie

Alles blijft bij het oude


 1. Ondanks de bereidheid om programmatisch overeenstemming te bereiken, is er een evident gebrek aan vertrouwen tussen het CDA en GOB.  
 2. Het CDA is niet bereid om gesprekken aan te gaan over samenwerking met GOB tenzij Pieter Meekels terugtreedt.
 3. GOB geeft aan dat het terugtreden van Pieter Meekels niet aan de orde is.
 4. Het CDA is niet bereid om een coalitie te vormen met andere partijen zonder GOB.
 5. Een coalitievorming zonder deelname van GOB is gezien de opstelling van het CDA niet mogelijk.
 6. GOB heeft aangegeven ook bereid te zijn om een coalitie te formeren zonder het CDA.
Het GOB start per direct een formatieproces om een nieuwe coalitie te vormen.
a. GOB krijgt de opdracht om een coalitie te vormen die kan bogen op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad. Het is aan het GOB om te bepalen met welke partijen wordt gesproken.
b. De minimale coalitiemeerderheid bedraagt 19 zetels 
c. Een nieuw college moet een stabiel en collegiaal bestuur zijn dat beschikt over de bestuurskracht die vereist is om de uitdagingen waar Sittard-Geleen voor staat aan te pakken.
d. Uit de portefeuilleverdeling moet blijken dat er géén sprake is van dominantie van één partij of persoon. De commissie beseft dat deze formulering vaag is, maar veronderstelt dat beoogde coalitiepartners het zelf in de hand hebben om toe te zien op de gewenste balans.

Geef een reactie

woensdag 25 september 2019

Let op

Wat is er in een overheid gevaren die niet voor z'n burgers staat, maar ertegen vecht?
Geef een reactie

dinsdag 24 september 2019

Geen Lebens en geen Meekels?

 ... vanaf de mededeling aan informateurs bij de start van de informatie dat Noël Lebens niet beschikbaar zal zijn als wethouderskandidaat – enerzijds om persoonlijke redenen en anderzijds om geen sta-in-de-weg te zijn bij de vorming van een college – tot en met zijn laatste brief. Houtakkers zegt verder dat dit overigens ook zo zal blijven in de verdere voortgang van het proces.
Geef een reactie

donderdag 19 september 2019

nieuw motto van de gemeenteraad

DOES LIEF
Geef een reactie

Tijd voor een nieuwe ervaren burgemeester van CDA-huize

1. De ongezonde financiële toestand van de gemeente verlamt de mogelijkheden om slagvaardig de lopende dossiers tot een goed einde te brengen; de komende uitdagingen en nieuwe initiatieven lijken weinig perspectief te hebben.
2. Het bestuurlijk/politieke imago van de gemeente wordt als uitgesproken negatief ervaren.
3. Alle politieke partijen zijn ontevreden over de politieke en bestuurlijke situatie.
4. De coalitie berust niet of nauwelijks op een raadsmeerderheid.
5. Het wordt unaniem als onverteerbaar beschouwd dat de twee grootste partijen niet gezamenlijk tot de coalitie behoren.
6. Vaak wordt contrair tegen voorstellen gestemd omdat ze van het andere conglomeraat komen; er wordt niet op inhoud, maar op afkomst geoordeeld/gestemd.
7. Er blijkt onnodig veel, ongenuanceerd en heftig op de persoon te worden gespeeld.
8. ‘Oud zeer’ belemmert een open en een in het algemeen belang op de toekomstgerichte discussie.
9. Er bestaat een, als remmend ervaren, dominantie van één partij.
10. Zulks geldt ook in het college.
11. Er heerst weinig bereidheid elkaar een succes te gunnen.
12. De ambtelijke organisatie ondervindt de gevolgen van te directe aansturing door (de) wethouders en kan daardoor moeilijk in zijn professionele positie komen.
13. De griffier wordt als plezierig ervaren (klantvriendelijk), echter kan aan kracht winnen door meer zakelijkheid en nauwkeurigheid.


Geef een reactie

dinsdag 17 september 2019

Pieter moet wethouder blijven

Het CDA een coalitie met het gob alleen ziet zitten wanneer de huidige wethouder Middelen – Pieter Meekels (gob) – zijn portefeuille neerlegt. Die liet daarop weten daartoe niet bereid te zijn. 
Geef een reactie

 CDA en GOB moeten vrede sluiten: waarom?


Geef een reactie

maandag 16 september 2019

zaterdag 14 september 2019

Buurtpreventie-apps zijn prettig maar nutteloos  Ze zijn populair: de buurtpreventie-appgroepen. Als actieve bewoners goed opletten in de wijk dan verhoogt dat de veiligheid, is het idee. Maar dat is niet zo


Geef een reactie

maandag 9 september 2019

Onderzoeksraad: ‘Provincie & gemeente maakten te weinig werk van veiligheidheid Chemelot’


Geef een reactie

vrijdag 6 september 2019

Geleen krijgt zijn eigen volksliedje


Geef een reactie

Geen nieuwe burgemeester in de slangenkuil

Gouverneur Theo Bovens maakt zich forse zorgen over de voortslepende crisis en verstoorde verhoudingen in de politieke arena van Sittard-Geleen.
Geef een reactie

 
counter free hit unique web