donderdag 29 november 2018

Alarm

Leegstand in Geleen 24,8% hoogste van Nederland
Geef een reactie

zaterdag 24 november 2018

Teveel foppolitie in Sittard-Geleen

Stadswachten, weginspecteurs en particuliere beveiligers, verdringt de reguliere, echte politieman. Deze ’foppolitie’ heeft echter niet dezelfde bevoegdheden als een agent, waardoor er een schijnveiligheid wordt gecreëerd.
Geef een reactie

donderdag 22 november 2018

Grote schande: jaag VGZ het land uit! Over de rug van zieke mensen geld verdienen

Mensen die bij VGZ zijn verzekerd kunnen dit jaar niet meer voor zorg terecht bij de Zuyderland-ziekenhuizen in Sittard-Geleen, Heerlen en Kerkrade.
Geef een reactie

zondag 18 november 2018

Waarom het jaar 536 ‘het ergste jaar ooit’ was


Geef een reactie

Financiële problemen? Gemeente blijf er niet mee zitten!


Geef een reactie

zaterdag 17 november 2018

Grote financiële puinhoop

Steeds minder vertrouwen in de gemeente Sittard-Geleen

 en geen extra geld BsGW


Geef een reactie

vrijdag 16 november 2018

Dag huisdieren

Een deurwaarder kan op veel goederen beslag leggen. Het is daarbij niet verboden om beslag op huisdieren te leggen. Volgens de wet mag een deurwaarder - na een uitspraak van een rechter - beslag leggen op al jouw spullen. De wet maakt wel een aantal uitzonderingen. Zo mag de deurwaarder geen beslag leggen op je beddengoed, eetvoorraad of de kleding die je aan hebt, maar bijvoorbeeld wel op je koelkast. Voor huisdieren geldt geen uitzondering. Zij mogen gewoon in beslag worden genomen.
Geef een reactie

woensdag 14 november 2018

Dat vinden de meeste inwoners van onze gemeente

Na jaren van zwak financieel beleid zit er nu geen vlees meer op de botten in Sittard-Geleen.
Geef een reactie

Horror: de OZB in onze gemeente stijgt met meer dan 20% (BsGW)


Geef een reactie

dinsdag 13 november 2018

Bestuurscentrum Sittard-Geleen naar V&D gebouw op de Markt in Sittard


Geef een reactie

Project Lebens om zeep geholpen

Bestuurscentrum Sittard-Geleen niet naar Oude Markt in Sittard


Geef een reactie

vrijdag 9 november 2018

donderdag 8 november 2018

Gratis parkeren is de oplossing!

De Geleense ondernemer heeft in zijn direct omgeving te maken met concurrentie waar de klant zijn auto gratis kan parkeren. De Geleense middenstand pleit al jaren voor gratis parkeren.
Geef een reactie

De doodsteek

De parkeertarieven in Geleen fors omhoog
Geef een reactie

dinsdag 6 november 2018

NIEUWE REGELS

Regels uit het verleden, in het leven geroepen om de wildgroei aan bouwplannen terug te dringen, laat de provincie los. "Die dateren uit de tijd dat de woningmarkt op zijn gat lag", zegt Teunissen. "Voor elk nieuw plan moest een bestaand plan geschrapt worden. Dat laten we nu los.” Haast is geboden. Het duurt te lang om oude plannen te schrappen of aan te passen.
Geef een reactie

Weer een paradepaardje minder in Geleen: dure bieb weg!

Bibliotheek De Domijnen Geleen verhuist naar een winkel


Geef een reactie

maandag 5 november 2018

We zien Berry maar geen Pieter

Leden van het gemeentebestuur van Sittard-Geleen nodigen inwoners uit tot een gesprek over het duurzaam op orde brengen van de gemeentelijke financiën.
Want het structureel op orde brengen van het gemeentelijke huishoudboekje is één van de zeven opgaven waar de gemeente Sittard-Geleen zich voor geplaatst ziet.

Geef een reactie

zaterdag 3 november 2018

Schrappen bonus voor mantelzorgers maar niet voor de wethouders, er zijn twee teveel. Dat levert ook een besparing op.  
Geef een reactie

vrijdag 2 november 2018

Ziekenhuis moet elk jaar 40 miljoen aflossen: lijkt wel de gemeente

Nog zeker twee ziekenhuizen zitten in financieel zwaar weer: Amstelland in Amstelveen en Zuyderland in Sittard-Geleen.
Geef een reactie

zaterdag 13 oktober 2018

Dank aan B&W

Jan Lul krijgt straks weer de rekening 


Geef een reactie

vrijdag 12 oktober 2018

Na de gemeenteraadsverkiezingen komt de aap uit de mouw

Komend jaar moet zo’n elf miljoen bezuinigd worden. Naast het schrappen of uitstellen van uitgaven, is ook een verhoging van de belastingen noodzakelijk om de financiële positie van de gemeente te verbeteren. Denk ook  bijvoorbeeld aan het verminderen van het onderhoudsniveau in de open bare ruimte naar het wettelijk minimum en het aanpassen van het niveau van een aantal voorzieningen in het sociaal domein. De hondenbelasting en het parkeertarief zullen stijgen.

kortom ellende
Geef een reactie

dinsdag 9 oktober 2018

BINNENSTAD BLIJKT ONVERVALSTE BANENMOTOR


Geef een reactie

donderdag 27 september 2018

Wat krijgt u per jaar vergoed?

U krijgt per kind een jaarlijkse vergoeding voor onkosten. Het gaat om de kosten voor school en sociale activiteiten voor kinderen in de leeftijd van:
 • 0 t/m 11 jaar : max. € 325,- per kind per jaar
 • 12 t/m 18 jaar : max. € 375,- per kind per jaar
Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor:
 • Deelname aan sportactiviteiten
 • Zwemdiploma A
 • Deelname aan culturele activiteiten
De maximale vergoeding voor school, sociale activiteiten, sport- en culturele activiteiten is voor kinderen in de leeftijd van:
 • 0 t/m 11 jaar : € 725,- per kind per jaar
 • 12 t/m 18 jaar : € 775,- per kind per jaar

Geef een reactie

dinsdag 25 september 2018

Hebben geen geld?????

Representatie college rondom thuiswedstrijden Fortuna Sittard kost 50.000 euro


Geef een reactie

vrijdag 31 augustus 2018

Het nieuwe gemeentehuis in BornGeef een reactie

Gemeenteraad beveelt Sjraar Cox aan als de nieuwe wethouder financiënGeef een reactie

vrijdag 24 augustus 2018

Zwak

Sittard-Geleen zwijgt over op zwart zaad zitten en de ferme provinciale tik op vingers


Geef een reactie

Schande: tijd voor een nieuwe wethouder financiën

Het provinciebestuur gaat niet akkoord met de manier waarop het gemeentebestuur van Sittard-Geleen tien miljoen aan investeringen wil schrappen in 2019 en 2020 om het financiële huishoudboekje weer op orde te brengen.
Geef een reactie

vrijdag 3 augustus 2018

de gemeente sittard en geleen OVERWEEGT ROKEN OP STRAAT TE VERBIEDEN


Geef een reactie

donderdag 2 augustus 2018

Een onvriendelijke gemeente Sittard-Geleen

Boete
U heeft de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw recht op bijstand aan ons moet doorgeven. Doet u dit niet of niet op tijd, dan moeten wij een boete beoordelen.
U gebruikt hiervoor het mutatieformulier dat u van ons heeft gekregen. Heeft u dit niet meer? Vraag dit dan op bij de medewerkers van uw gebied.
 Een aantal voorbeelden van wijzigingen die u ons door moet geven: start of einde van werk, wisselende inkomsten, gewijzigde woonsituatie, de aanschaf en/ of verkoop van een auto, start of einde studie van uw inwonende kind(eren).

Geef een reactie

woensdag 11 juli 2018

zaterdag 23 juni 2018

Welke bijdrage levert het college zelf eigenlijk? NIKS

De ondernemingsraad (or) van het gemeentepersoneel wijst erop dat de financiële situatie al jaren nijpend is. "Opnieuw leveren de ambtenaren een bijdrage aan de bezuinigingen. Maar welke bijdrage levert het college zelf eigenlijk?"
Geef een reactie

donderdag 21 juni 2018

Gemeente moet luisteren naar Chemelot

Gemeente bang voor Chemelot anders geen groei en werkgelegenheid in Sittard-Geleen


Geef een reactie

woensdag 20 juni 2018

Alarm in Sittard

Zojuist is bekend geworden dat Frits van Beek zijn functie als Vorst Marot Frits I met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Opvolger Fred den Rooijen neemt de zaak tijdelijk over.
Geef een reactie

STOEPTAKS  wordt ingevoerd per 1 juli


Geef een reactie

donderdag 14 juni 2018

Wie verdient in de gemeente een lul-niet-lolly'?


Geef een reactie

Controle wegenbelasting

Op dit moment worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
Geef een reactie

maandag 4 juni 2018

‘Betaal niet aan agressieve (gemeentelijke) bureaus’


Geef een reactie

zaterdag 2 juni 2018

Nieuwe college telt één fte-wethouder meer dan afgesproken en dat mag niet!


Geef een reactie

Simpele oplossing 4,5 FTE

SAMENSTELLING COLLEGE VAN B&W

De coalitiepartijen vormen een college met 4,5 fte wethouders. Dat wordt ingevuld door vijf personen. Het college van B&W ziet er met voorlopige portefeuilleverdeling als volgt uit:
 • Burgemeester Sjraar Cox
  Algemene zaken, Samenwerking, Openbare orde en Veiligheid


 • Pieter Meekels (gob 1,0 fte) 1e loco-burgemeester
  Stedelijke ontwikkeling, Economie en Middelen, Evenementen
 • Leon Geilen (gob 1,0 fte) 2de loco-burgemeester
  Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie, Mobiliteit
 • Kim Schmitz (GroenLinks 1,0 fte) 3de loco-burgemeester
  Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Omgevingsbeleid, Dienstverlening
 • Jos Bessems (DNA 0,75 fte) 4de loco-burgemeester
  Binnenstedelijke ontwikkeling, Cultuur en Sport
 • Felix van Ballegooij (SP 0,75 Ite) 5de loco-burgemeester
  Sociale zaken en Leefbaar wonen, Jeugd en Onderwijs


Geef een reactie

vrijdag 1 juni 2018

Kansen voor oud-wethouders van het CDA: Fortuna Sittard is op zoek naar een algemeen directeur


Geef een reactie

Zware tijden breken aan: geen geld meer in kas

De meicirculaire pakt 431 miljoen euro nadeliger  uit dan de maartcirculaire. In de gisteren gepresenteerde meicirculaire 2018, die gemeenten informeert over de gemeentefondsuitkering voor 2018 tot en met 2022, staat dat de groei van de algemene uitkering lager uitpakt dan verwacht. 

Geef een reactie

donderdag 31 mei 2018

HUMOR: Een coalitie voor de toekomst?????

Wij zetten extra BOA’s en cameratoezicht (met waar mogelijk mobiele camera’s) in waar dat nodig is en breiden de capaciteit van BOA’s uit. BOA’s zullen wij coachen en trainen op houding en gedrag zodat het draagvlak en begrip voor handhaving toeneemt.Wij versterken het toezicht en de controle op de uitvoering van het onderhoud.

Begrip?

Wij steunen op basis van het aangekondigde rijksbeleid eventuele experimenten die gericht zijn op gereguleerde wietteelt in regioverband.

 Wij realiseren één loket voor het sociale domein.

Wij maken ons sterk voor de verlaging van de rente van de Kredietbank Limburg

Wij gaan een onderzoek doen naar de woningbehoeften, het woningaanbod en de werking van de sloopregeling

Wij onderzoeken of het integratieplan voor de integratie van VOLT in het cultuurbedrijf voldoende waarborgen biedt voor de zelfstandige positie van VOLT zoals beoogd door de gemeenteraad.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om senioren betrokken te houden bij onze economie en daarmee ook actief te houden in onze lokale samenleving.

Voor de detailhandel richten wij ons op verminderde regeldruk voor het uitstallingsbeleid. Wij zullen in gesprek gaan met de detailhandel over wensen en mogelijkheden op dit gebied


 Wij willen bezien of besluiten uit het verleden moeten worden heroverwogen om de financiële risico’s te verkleinen en/of de financiële lasten te verlagenGeef een reactie

Wordt Spannend!

Samenstelling College van B&W

De coalitiepartijen vormen een college met 5,5 fte wethouders. Dat wordt ingevuld door zeven personen. Het college van B&W ziet er met voorlopige portefeuilleverdeling als voigt uit:
 • Burgemeester Sjraar Cox
  Algemene zaken, Samenwerking, Openbare orde en Veiligheid

 • Kerncollege
 • Pieter Meekels (gob 1,0 fte) 1e loco-burgemeester
  Stedelijke ontwikkeling, Economie en Middelen
 • Leon Geilen (gob 1,0 fte) 2de loco-burgemeester
  Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie
 • Kim Schmitz (GroenLinks 1,0 fte) 3de loco-burgemeester
  Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Omgevingsbeleid
Eerste lichting
 • Jos Bessems (DNA 0,75 fte) 4de loco-burgemeester
  Binnenstedelijke ontwikkeling, Cultuur en Sport
 • Felix van Ballegooij (SP 0,75 Ite) 5de loco-burgemeester
  Sociale zaken en Leefbaar wonen
Tweede lichting
 • Eefje Joosten (WD 0,5 Ite) 6de loco-burgemeester
  Dienstverlening en Mobiliteit
 • Berry van Rijswijk (gob 0,5 Ite) 7de loco-burgemeester
  Jeugd, Onderwijs en Evenementen

Geef een reactie

zondag 27 mei 2018

Gaat niet goed in de crimecity

Delict  2017  2016  verschil (%)
Woninginbraak  57149615,1
Inbraak schuur  2262126,6
Autokraak399454-12,1
Autodiefstal160167-4,2
Bedreiging206223-7,6
Mishandeling265313-15,3
Vernielingen552662-16,6
Straatroof415-73,3
Overvallen105100,0
Zakkenrollen96124-22,6

Geef een reactie

dinsdag 22 mei 2018

Het CDA heeft veel pijn!

Op basis van diverse gesprekken schetst de informateur twee mogelijke coalities. Variant 1 betreft een coalitie met het GOB (9 zetels) en het Vernieuwingsblok (9 zetels) als basis; variant 2 een coalitie met het GOB (9 zetels) en het CDA (8 zetels) als basis. Variant 1 predikt vernieuwing; variant 2 biedt zekerheid en stabiliteit. In een gesprek met het GOB, het Vernieuwingsblok, de VVD (inmiddels verbonden aan het GOB) en het CDA, krijgen we als CDA niet of nauwelijks de kans om ons zegje te doen. Het gesprek heeft meer weg van een kruisverhoor. Het voelt als een gesprek dat door het Vernieuwingsblok puur en alleen wordt gebruikt om het CDA buitenspel te zetten. Een één op één-gesprek met het GOB ten spijt, waarin een verkenning plaatsvindt of er over en weer voldoende vertrouwen is om op voort te bouwen, laat het GOB weten dat ze de voorkeur geven aan een coalitie met het Vernieuwingsblok. Een coalitie van 19 zetels, verdeeld over 6 partijen! De uitnodig aan de resterende partijen om zich aan te sluiten, levert alleen het aanhaken van SPA op. De coalitie kent nu 20 zetels. We zijn inmiddels acht weken verder. De nieuwe coalitie bestaat momenteel alleen nog maar op papier. Het coalitieakkoord laat nog zeker een week of drie op zich wachten. De stad en haar burgers zijn de dupe. De breed gedragen visie en daaruit voortvloeiende aanpak staan 'on hold'. Jammer, maar waar. De nieuwe fractie maakt zich inmiddels op voor de oppositie.
Geef een reactie

Wie wordt de vijfde wethouder?
Geef een reactie

zaterdag 19 mei 2018

Geleen telt 51 weken per jaar een zeer ‘prikkelarme kermis’


Geef een reactie

Hoe de meester in zwartepieten Lebens een oor aannaait!

De miljoenenoverschrijding kwam aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening over 2017. De extra uitgave valt onder verantwoordelijkheid van wethouder Noël Lebens.
Geef een reactie

zaterdag 5 mei 2018

Schuld van Lebens? Arm Geleen

Pijnlijke aderlating voor Geleen. Publiekstrekker H&M sluit de deuren, voorgoed. 
In hartje Sittard daarentegen opent de multinational  een grote nieuwe vestiging.
Geef een reactie

vrijdag 4 mei 2018

Jong en oud en zonder het CDA samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!


Geef een reactie

Zonder CDA en PVV. Waar is de Stadspartij gebleven?

De zes partijen die de coalitie vormen worden uitgenodigd om zeer binnenkort bijeen te komen om werkafspraken te maken voor programma-invulling en zetelverdeling in college. 

GOB, GroenLinks, DNA, SP, VVD en PvdA
Geef een reactie

dinsdag 1 mei 2018

humor?

Humor: Het belooft een interessante en gezellige avond te worden met onder andere Ruud Guyt die iets komt vertellen. op 1 mei.

Boegeroep voor Sjraar Cox bij de Fortuna inhuldiging: krijg je als je Fortuna nooit steunt!
Geef een reactie

zondag 29 april 2018

VEER ZEEN TRÖK! 


Geef een reactie

zaterdag 28 april 2018

Je hebt de 'Wet van behoud van ellende' (als het ene probleem wordt opgelost zal daardoor het volgende probleem ontstaan)  voor de gemeente Sittard-Geleen en haar bestuur.
Geef een reactie

vrijdag 27 april 2018

Gratis cursus: Politiek Actief voor de SP in de provincie Limburg


Geef een reactie

 
counter free hit unique web