vrijdag 15 december 2017

DNA gaat het niet halen: zeer zwakke lijst en teveel Geleense kandidaten

De top 10 kandidatenlijst DNA-partij is als volgt:
 1. Jos Bessems (Geleen)
 2. Phil Boonen (Windraak)
 3. Angelique Fredrix (Geleen)
 4. Han Wijnen (Sittard)
 5. Lars Bruls (Geleen)
 6. Peter de Coninck (Geleen)
 7. Natalie Statnik (Sittard)
 8. Jaap Didden (Geleen)
 9. Joep Willems (Geleen)
 10. Bart Willems (Geleen)
Bestuur van DNA-partij:
Voorzitter: Frank Bessems (Geleen)
Secretaris (per 1 april 2018): Natalie Statnik (Sittard)
Penningmeester: Nico Thomas (Geleen)

Geef een reactie

donderdag 14 december 2017

Weer een partij minder

DNA spat uitelkaar. Nijsten per direct opgestapt bij DNA. Einde DNA!


Geef een reactie

woensdag 13 december 2017

Iets voor de oppositie?

artikel 132 van de Grondwet

Daarin staat (lid 4) dat de Kroon een besluit van een decentraal bestuur kan vernietigen 'wegens strijd met het recht of het algemeen belang'
Geef een reactie

Weer een afgang met nieuwe gemeentehuis

“Het gebouw heeft echter heel wat minpunten,”  “De monumentale status beperkt de mogelijkheden en keuzes. De oppervlakte is vrij beperkt. Bovendien straalt het gebouw absoluut niet de gewenste toegankelijkheid uit. Als klap op de vuurpijl blijkt er geen geld te zijn voor audiovisuele middelen zoals track-camera’s, microfoons, regieapparatuur, etc. in de commissiekamers en wordt er daarom voor uitstel van deze faciliteiten gepleit.
Geef een reactie

maandag 11 december 2017

KANDIDAAT-RAADSLEDEN NIET MEER IN STEMBUREAU


Geef een reactie

Met ingang van 1 augustus 2018

Sittard-Geleen verbiedt vanaf volgend jaar smartphones op alle scholen


Geef een reactie

zondag 10 december 2017

'December is een maand waarin we denken dat alles moet'


Geef een reactie

vrijdag 8 december 2017

Kleinzieligheid bij DNA

Kleinzieligheid bij DNA-Geleen of DNA-Sittard? Gevolg veel zetelverlies: dus 0 zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen!
Geef een reactie

donderdag 7 december 2017

Wie is verantwoordelijk: wethouder Pieter Meekels (financiën, GOB).

Sittard-Geleen gaat op zoek naar 3,5 miljoen euro aan structurele bezuinigingen, nu de Provincie Limburg naar verwachting dinsdag besluit de fusiegemeente onder preventief toezicht te stellen vanwege een niet sluitende meerjarenbegroting.
Geef een reactie

dinsdag 5 december 2017

PvdA lijst: hier halen ze geen ene zetel mee. Erg zwak!

 1. Paul Kubben
 2. Anieta Koenen
 3. Freddy Emaus
 4. Ceriel Lucker
 5. Ferry Ubachs
 6. Omar El-Attal
 7. Roderik Daemen
 8. Bep Mergelsberg
 9. Michel Verheul
 10. Roland Smeets

Geef een reactie

Oud raadslid van Sittard wordt de nieuwe burgemeester van BornGeef een reactie

maandag 4 december 2017

Wagenpark van de gemeente: elektrisch rijden is tien procent duurder dan op benzine en de burger moet dit betalen


Geef een reactie

De kerstgedachte

Heel Born wil gelukkig weg bij de fusiegemeente en toegevoegd worden bij Vlaanderen. Goed idee!
Geef een reactie

zaterdag 2 december 2017

Fiasco

Weer geen nieuwe winkels gestart in Ligne


Geef een reactie

Voorzitter van de volkstuinenGeef een reactie

dinsdag 28 november 2017

maandag 27 november 2017Geef een reactie

Voorbarig: lopende exploitatiecontracten opzeggen voor de drie zwembaden

Wethouder Ruud Guyt (PvdA, Sport) benadrukt dat elke bespiegeling over de toekomst van de accommodaties in Buchten en Sittard voorbarig is. "Die discussie is aan de nieuwe raad. Eerst gaan we nu de lopende exploitatiecontracten opzeggen voor de drie baden dat is pas voorbarig!
Geef een reactie

Tientallen inbraken in de slangenkuil van Sittard-Geleen en wat doet Sjraar?
Geef een reactie

zaterdag 25 november 2017

Niet beter dan het GOB

Advieslijst CDA Sittard-Geleen
 1. Lebens, Noël - Sittard
 2. Bühler, Judith - Geleen
 3. Houtakkers, Andries - Sittard
 4. Mastenbroek, Marcel - Geleen
 5. Salden, Roel - Grevenbicht
 6. Zuiverloon-Schumans, Mireille - Sittard
 7. Dols, Jan - Geleen
 8. Krekels, Wil - Sittard
 9. Henssen, Peter - Geleen
10. Brouwers, Patrick - Obbicht
11. Verkuijl, Paul - Munstergeleen
12. Paauwe, Wil - Sittard
13. Schlössels, Jos - Einighausen
14. Tummers, Erik - Limbricht
15. Salden, Thei - Guttecoven
45. Verblakt-Schmeits, Astrid - Sittard
50. Clerx, Wim - Sittard

Geef een reactie

vrijdag 24 november 2017

Astrid Verblakt is na de komende verkiezingen niet beschikbaar als wethouder en raadslid maar wel voor twee jaar wachtgeld
Geef een reactie

Géén referendum over de oostelijke schootsvelden (te eng onderwerp) maar wel over het open houden van de zwembaden (breed onderwerp)


Geef een reactie

woensdag 22 november 2017

Schande:laat de zwembaden met rust. Open de zwembaden in Born en Sittard tot 2045!

 1. Het voorgenomen besluit te nemen om op termijn één stedelijke voorziening op de huidige locatie van Glanerbrook te realiseren, uiterlijk gereed in 2025 en bestaande uit de volgende basisconfiguratie: ijshockeyhal; 2x 25-meter zwembad (8 banen); doelgroepen bad; recreatie bad(en) binnen; recreatie bad(en) buiten.
 2. In te stemmen met het volgende vervolgtraject:

 3. a. Verkenning draagvlak cofinanciering voor de plusvariant, bestaande uit respectievelijk 50-meter bad en 333-meter ijsbaan;
  b. Planbeoordeling van de stedelijke centrumvoorziening op de locatie Glanerbrook inclusief beoordeling bestemmingsplannen, parkeren, ontsluiting en overige aspecten ruimtelijke ordening en veiligheid;
  c. Onderzoek bezetting overige binnen- en buitensportvoorzieningen in relatie tot de totale beschikbare capaciteit in Sittard-Geleen (binnensport). Doelstelling: sluitende businesscase ‘achterblijvende locaties’.
  d. Uitwerking voorkeursvariant op basis van planbeoordeling. 4. Met het oog op de bezuinigingstaakstelling op Sport vanaf 2021 in overleg treden met de exploitanten van de huidige schaats/zwemvoorzieningen over het realiseren van mogelijkheden tot versobering van de dienstverlening en afstoten van accommodatie-onderdelen welke niet tot de toekomstige basisconfiguratie horen.

Geef een reactie

dinsdag 21 november 2017

Na Safaripark Tuddern nu Schwienswei-Safaripark

Schwienswei-Safaripark nieuw te realiseren vakantiepark met bungalows, camping, evenemententerrein, tennisbanen en manegecomplex
Geef een reactie

De Ligne & Dik Wessels (71) overleden


Geef een reactie

zaterdag 18 november 2017

vrijdag 17 november 2017

10 zetels?

Lijsttrekker Pieter Meekels sprak een stevige ambitie uit: “We gaan voor 10.000 stemmen, dat zijn 10 zetels.” Gob behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in totaal 8517 stemmen.
Geef een reactie

GOB vindt dat

Wij zijn voor handhaving van de diverse zwemaccommodaties mits deze zijn voorzien van een onderbouwing op toekomstbestendigheid.

 Wij willen graag een uitvoeringsplan voor de aanpak van leegstand in de detailhandel, kantoren en op de bedrijventerreinen.

Wij willen de reeds vastgestelde beleidsnota’s, omgevingsvisie, structuurvisies en dergelijke omgezet zien worden in uitvoeringsprogramma’s met prioriteiten en gedragen door inwoners, bedrijven en instellingen.

De stad is van de inwoners: wij willen daarom dat iedere ontwikkeling een hoog participatie gehalte heeft waarin inwoners kunnen meeweten, meedenken, meebeslissen en meedoen.Geef een reactie

donderdag 16 november 2017

‘Ich hawt van Zitterd en Gelaen Quiz’ bij Kafee de Kup alleen voor raadsleden


Geef een reactie

woensdag 15 november 2017

dinsdag 14 november 2017

Boete & Klantonvriendelijk

Boete Vergeet u om door te geven dat uw situatie gewijzigd is? Dan komt u de inlichtingenplicht niet na. Dit betekent dat wij een boete moeten beoordelen. 
Geef een reactie

zondag 12 november 2017

Ook in de Raad

Burgerparticipatie in Sittard-Geleen  leidt in de praktijk tot conflictenbijv: De onduidelijkheid voor het GOB reden om te laten weten dat wat deze raadsfractie betreft onderzocht moet worden welke mogelijkheden er zijn om de zwembaden ’t Anker en De Nieuwe Hateboer open te houden dus geen meerderheid in de Raad

Geef een reactie

zaterdag 11 november 2017

‘Leraren moeten net als Shell en Unilever het kabinet gaan chanteren’


Geef een reactie

Bang voor stemmenverlies?

Het College – eigengereid, vervelende bestuursstijl en doof voor ideeën uit de hoek van de oppositie – met als gevolg dat er in deze gemeente niets  deugt. Zie de zwembaden discussie: alle drie de baden blijven open. Kost het GOB anders veel stemmen.
Geef een reactie

donderdag 9 november 2017

De gemeente wint rechtzaak

De rechtbank heeft de door aannemer Jongen & Dick Wessels ingestelde vorderingen (8 miljoen) om de gemeente te verplichten tot huur van commerciële ruimten in het project Ligne afgewezen.
Geef een reactie

Na 2025 dan

Ambtelijke humor: Het college van B&W kiest voor Glanerbrook als dé centrale locatie voor zwemmen en schaatsen vanaf 2035.


Geef een reactie

dinsdag 7 november 2017

Het zijn de grote bedrijven en de superrijken die echt doen wat bijstandsgerechtigden altijd wordt verweten: zij maken misbruik van de voorzieningen
Geef een reactie

Red de gemeente of beter nog red Lebens

Vandaag: asbestsanering van het dak van het schuurtje. De gemeente vond het niet eens nodig ons over het moment waarop dit plaats zou vinden te informeren. Onaangekondigd TOTALE VERNIELING van dit gedeelte van de tuin!!! Waar is het fatsoen, waar is het respect??? Het asbest lag alleen op het dak van het schuurtje. De 35-jaar oude druivenstruik lag ervoor op de pergola, maar is gewoon mee verwoest. Stukken hout en dergelijke zijn zeker 5m ver de tuin in geworpen. Alle klimop die op het dak groeide is bovenop de olijfboom en omringende planten gegooid. Gieters en een bloembak zijn op vaste planten gegooid. Een theeglas en een vaas die nog op de picknicktafel stonden zijn gewoon tussen de rommel gegooid... En het ergste van alles, zelfs datgene waarvoor ze kwamen, namelijk het zorgvuldig verwijderen van het asbest, konden ze schijnbaar niet. Er lag nog asbest tussen de troep, gewoon ertussen gegooid!!! Dat is dus ook nog eens onze gezondheid in gevaar brengen.... Boeit allemaal kennelijk niet.... Echt bedankt gemeente! Schaam je diep.... Zo ga je dus met burgers en eigendommen van mensen om.... Te SCHANDALIG voor woorden!!! Ik hoop dat dit u heel duur komt te staan! En waag het niet ooit nog eens ongevraagd aan onze eigendommen te komen!!!!
Geef een reactie

zondag 5 november 2017

Pieter bij de nieuwe supermarkt LigneGeef een reactie

Willie Hillenstraat 9 SITTARD Realiseren supermarkt

Willie Hillenstraat 5 t/m 9 6131MS, Sittard

HUISNROPP. M²GEBRUIKSDOELEN
5565winkelfunctie
9764SUPERMARKT

Omschrijving activiteit(en): realiseren supermarkt
Locatie: Willie Hillenstraat 9, 6131 MS Sittard
Ontvangstdatum: 25 oktober 2017
Dossiernummer: Om17.0458

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Geef een reactie

zaterdag 4 november 2017

EUREGIODORP =  Sittard-Geleen
Geef een reactie

vrijdag 3 november 2017

Ligne gaat dicht!

In Sittard-Geleen moet de veiligheid van de parkeergarage van Zuyderland, de brandweerkazerne, het Ligne-complex en scholengemeenschap Trevianum worden onderzocht.
Geef een reactie

De levensverwachting is minder snel gestegen

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat.
Geef een reactie

dinsdag 31 oktober 2017

Nieuwe raadszaal in de kasteelruine van Born: plek zat
Geef een reactie

zondag 29 oktober 2017

Winkelcentrum Den Tempel wordt gesloopt voor 80 appartementen


Geef een reactie

donderdag 26 oktober 2017

Zwakke lijst: haalt weinig stemmen

De eerste twaalf namen van GroenLinks
 1. Kim Schmitz, Sittard, 41 jaar
 2. Math de Loo, Born, 59 jaar
 3. Marco Schipper, Sittard, 46 jaar
 4. Jos Janssen, Geleen, 56 jaar
 5. Gitane Dumernit, Sittard, 34 jaar
 6. John Reijnders, Sittard, 47 jaar
 7. Lobke Rijvers, Sittard, 31 jaar
 8. Peter Markusse, Sittard, 45 jaar
 9. Eef de Ruiter, Sittard, 64 jaar
 10. Sara Paques, Sittard, 20 jaar
 11. Fred Penners, Munstergeleen, 41 jaar
 12. Wouter Ernes, Geleen, 34 jaar

Geef een reactie

woensdag 25 oktober 2017

Raadslid en oud-wethouder Piet Veugen overleden


Geef een reactie

Nu gaat Geleen helemaal naar de knoppen zonder mevr. Wijnen

Jammer dat mevr. Wijnen als raadslid er mee stopt, want ze was een echte volksvertegenwoordigster voor Geleen!
Geef een reactie

maandag 23 oktober 2017

SCHANDALIG

Mensen met zware beroepen worden besodemieterd. Eerst wordt er gezegd: ‘Je kan er met 40 dienstjaren uit’. Dan zeggen ze de VUT. Dan wordt het uiteindelijk 65 jaar. En dan plakken ze er nog eens 2 jaar en 3 maanden aan vast. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik straks 52 jaar gewerkt. Dat kan toch niet
Geef een reactie

vrijdag 20 oktober 2017

het nieuwe kabinet

ministerspost bekleden:
Minister van Volksgezondheid: Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD)
Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66)
Minister van Landbouw: Carola Schouten (ChristenUnie)
Minister van Buitenlandse Zaken: Halbe Zijlstra (VVD) en Sigrid Kaag (D66)
Minister van Economie en Klimaat: Eric Wiebes (VVD)
Minister van Justitie en Veiligheid: Sander Dekker (VVD) en Ferdinand Grapperhaus (CDA)
Minister van Infrastructuur en Milieu: Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Minister van Defensie: Ank Bijleveld (CDA)
Minister van Financiën: Wopke Hoekstra (CDA)
Minister van Sociale Zaken: Wouter Koolmees (D66)
Minister van Onderwijs: Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie)
Ook de staatssecretarissen van Rutte III zijn bekend. Het gaat om de volgende namen:
Staatssecretaris van Migratie: Mark Harbers (VVD)
Staatssecretaris van Sociale Zaken: Tamara van Ark (VVD)
Staatssecretaris van Defensie: Barbara Visser (VVD)
Staatssecretaris van Financiën: Menno Snel (D66)
Staatssecretaris van Infrastructuur: Stientje van Veldhoven (D66)
Staatssecretaris van Economische Zaken: Mona Keijzer (CDA)
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken: Raymond Knops (CDA)
Staatssecretaris van Volksgezondheid: Paul Blokhuis (ChristenUnie)

Geef een reactie

Elk jaar een subsidie van meer dan een miljoen

Roep om duidelijkheid Glanerbrook: slopen en opruimen
Geef een reactie

De put van Pieter, wethouder van financiën

GOB wil zijn bodemloze put terug: een tekort van 30 miljoen euro
Geef een reactie

donderdag 19 oktober 2017

let op : KERKEN BEHOUDEN TOEGANG TOT GEMEENTELIJKE GEGEVENS van sittard-geleen


Geef een reactie

maandag 16 oktober 2017

hulp gezocht

1. Stop met het beboeten van armoede.
2. Stop de wanpraktijken bij incassobureau’s.
3. Heroverweeg marktwerking voor deurwaarders.
4. Zorg voor samenhang: geef de overheid één gezicht.
5. Bied meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan.
Geef een reactie

vrijdag 13 oktober 2017

De grote vakantiereis van twee vrienden

Akkoord te gaan met de vakantietocht van burgemeester Cox en wethouder Meekels aan Maoming in China begin 2018..
Geef een reactie

donderdag 12 oktober 2017

Alert

Grote (politieke) sprinkhanenplaag in Sittard en Geleen
Geef een reactie

maandag 9 oktober 2017

Groei: bouwen en bouwen Nieuw woonbeleid! Die wil bouwen mag bouwen!

Er is maar één oplossing voor, zegt Pieter Meekels: “Groei van de gemeente en daarmee ook groei van de middelen is noodzakelijk om als Sittard-Geleen in de toekomst de rol van centrumgemeente te kunnen blijven vervullen.”
Geef een reactie

zondag 8 oktober 2017

Gemeenteraad op weg naar een betere vergaderstructuur: kortom veel prietpraat in Volt.


Geef een reactie

 
counter free hit unique web