woensdag 11 juli 2018

zaterdag 23 juni 2018

Welke bijdrage levert het college zelf eigenlijk? NIKS

De ondernemingsraad (or) van het gemeentepersoneel wijst erop dat de financiële situatie al jaren nijpend is. "Opnieuw leveren de ambtenaren een bijdrage aan de bezuinigingen. Maar welke bijdrage levert het college zelf eigenlijk?"
Geef een reactie

donderdag 21 juni 2018

Gemeente moet luisteren naar Chemelot

Gemeente bang voor Chemelot anders geen groei en werkgelegenheid in Sittard-Geleen


Geef een reactie

woensdag 20 juni 2018

Alarm in Sittard

Zojuist is bekend geworden dat Frits van Beek zijn functie als Vorst Marot Frits I met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Opvolger Fred den Rooijen neemt de zaak tijdelijk over.
Geef een reactie

STOEPTAKS  wordt ingevoerd per 1 juli


Geef een reactie

donderdag 14 juni 2018

Wie verdient in de gemeente een lul-niet-lolly'?


Geef een reactie

Controle wegenbelasting

Op dit moment worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
Geef een reactie

maandag 4 juni 2018

‘Betaal niet aan agressieve (gemeentelijke) bureaus’


Geef een reactie

zaterdag 2 juni 2018

Nieuwe college telt één fte-wethouder meer dan afgesproken en dat mag niet!


Geef een reactie

Simpele oplossing 4,5 FTE

SAMENSTELLING COLLEGE VAN B&W

De coalitiepartijen vormen een college met 4,5 fte wethouders. Dat wordt ingevuld door vijf personen. Het college van B&W ziet er met voorlopige portefeuilleverdeling als volgt uit:
 • Burgemeester Sjraar Cox
  Algemene zaken, Samenwerking, Openbare orde en Veiligheid


 • Pieter Meekels (gob 1,0 fte) 1e loco-burgemeester
  Stedelijke ontwikkeling, Economie en Middelen, Evenementen
 • Leon Geilen (gob 1,0 fte) 2de loco-burgemeester
  Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie, Mobiliteit
 • Kim Schmitz (GroenLinks 1,0 fte) 3de loco-burgemeester
  Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Omgevingsbeleid, Dienstverlening
 • Jos Bessems (DNA 0,75 fte) 4de loco-burgemeester
  Binnenstedelijke ontwikkeling, Cultuur en Sport
 • Felix van Ballegooij (SP 0,75 Ite) 5de loco-burgemeester
  Sociale zaken en Leefbaar wonen, Jeugd en Onderwijs


Geef een reactie

vrijdag 1 juni 2018

Kansen voor oud-wethouders van het CDA: Fortuna Sittard is op zoek naar een algemeen directeur


Geef een reactie

Zware tijden breken aan: geen geld meer in kas

De meicirculaire pakt 431 miljoen euro nadeliger  uit dan de maartcirculaire. In de gisteren gepresenteerde meicirculaire 2018, die gemeenten informeert over de gemeentefondsuitkering voor 2018 tot en met 2022, staat dat de groei van de algemene uitkering lager uitpakt dan verwacht. 

Geef een reactie

donderdag 31 mei 2018

HUMOR: Een coalitie voor de toekomst?????

Wij zetten extra BOA’s en cameratoezicht (met waar mogelijk mobiele camera’s) in waar dat nodig is en breiden de capaciteit van BOA’s uit. BOA’s zullen wij coachen en trainen op houding en gedrag zodat het draagvlak en begrip voor handhaving toeneemt.Wij versterken het toezicht en de controle op de uitvoering van het onderhoud.

Begrip?

Wij steunen op basis van het aangekondigde rijksbeleid eventuele experimenten die gericht zijn op gereguleerde wietteelt in regioverband.

 Wij realiseren één loket voor het sociale domein.

Wij maken ons sterk voor de verlaging van de rente van de Kredietbank Limburg

Wij gaan een onderzoek doen naar de woningbehoeften, het woningaanbod en de werking van de sloopregeling

Wij onderzoeken of het integratieplan voor de integratie van VOLT in het cultuurbedrijf voldoende waarborgen biedt voor de zelfstandige positie van VOLT zoals beoogd door de gemeenteraad.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om senioren betrokken te houden bij onze economie en daarmee ook actief te houden in onze lokale samenleving.

Voor de detailhandel richten wij ons op verminderde regeldruk voor het uitstallingsbeleid. Wij zullen in gesprek gaan met de detailhandel over wensen en mogelijkheden op dit gebied


 Wij willen bezien of besluiten uit het verleden moeten worden heroverwogen om de financiële risico’s te verkleinen en/of de financiële lasten te verlagenGeef een reactie

Wordt Spannend!

Samenstelling College van B&W

De coalitiepartijen vormen een college met 5,5 fte wethouders. Dat wordt ingevuld door zeven personen. Het college van B&W ziet er met voorlopige portefeuilleverdeling als voigt uit:
 • Burgemeester Sjraar Cox
  Algemene zaken, Samenwerking, Openbare orde en Veiligheid

 • Kerncollege
 • Pieter Meekels (gob 1,0 fte) 1e loco-burgemeester
  Stedelijke ontwikkeling, Economie en Middelen
 • Leon Geilen (gob 1,0 fte) 2de loco-burgemeester
  Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en Communicatie
 • Kim Schmitz (GroenLinks 1,0 fte) 3de loco-burgemeester
  Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Omgevingsbeleid
Eerste lichting
 • Jos Bessems (DNA 0,75 fte) 4de loco-burgemeester
  Binnenstedelijke ontwikkeling, Cultuur en Sport
 • Felix van Ballegooij (SP 0,75 Ite) 5de loco-burgemeester
  Sociale zaken en Leefbaar wonen
Tweede lichting
 • Eefje Joosten (WD 0,5 Ite) 6de loco-burgemeester
  Dienstverlening en Mobiliteit
 • Berry van Rijswijk (gob 0,5 Ite) 7de loco-burgemeester
  Jeugd, Onderwijs en Evenementen

Geef een reactie

zondag 27 mei 2018

Gaat niet goed in de crimecity

Delict  2017  2016  verschil (%)
Woninginbraak  57149615,1
Inbraak schuur  2262126,6
Autokraak399454-12,1
Autodiefstal160167-4,2
Bedreiging206223-7,6
Mishandeling265313-15,3
Vernielingen552662-16,6
Straatroof415-73,3
Overvallen105100,0
Zakkenrollen96124-22,6

Geef een reactie

dinsdag 22 mei 2018

Het CDA heeft veel pijn!

Op basis van diverse gesprekken schetst de informateur twee mogelijke coalities. Variant 1 betreft een coalitie met het GOB (9 zetels) en het Vernieuwingsblok (9 zetels) als basis; variant 2 een coalitie met het GOB (9 zetels) en het CDA (8 zetels) als basis. Variant 1 predikt vernieuwing; variant 2 biedt zekerheid en stabiliteit. In een gesprek met het GOB, het Vernieuwingsblok, de VVD (inmiddels verbonden aan het GOB) en het CDA, krijgen we als CDA niet of nauwelijks de kans om ons zegje te doen. Het gesprek heeft meer weg van een kruisverhoor. Het voelt als een gesprek dat door het Vernieuwingsblok puur en alleen wordt gebruikt om het CDA buitenspel te zetten. Een één op één-gesprek met het GOB ten spijt, waarin een verkenning plaatsvindt of er over en weer voldoende vertrouwen is om op voort te bouwen, laat het GOB weten dat ze de voorkeur geven aan een coalitie met het Vernieuwingsblok. Een coalitie van 19 zetels, verdeeld over 6 partijen! De uitnodig aan de resterende partijen om zich aan te sluiten, levert alleen het aanhaken van SPA op. De coalitie kent nu 20 zetels. We zijn inmiddels acht weken verder. De nieuwe coalitie bestaat momenteel alleen nog maar op papier. Het coalitieakkoord laat nog zeker een week of drie op zich wachten. De stad en haar burgers zijn de dupe. De breed gedragen visie en daaruit voortvloeiende aanpak staan 'on hold'. Jammer, maar waar. De nieuwe fractie maakt zich inmiddels op voor de oppositie.
Geef een reactie

Wie wordt de vijfde wethouder?
Geef een reactie

zaterdag 19 mei 2018

Geleen telt 51 weken per jaar een zeer ‘prikkelarme kermis’


Geef een reactie

Hoe de meester in zwartepieten Lebens een oor aannaait!

De miljoenenoverschrijding kwam aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening over 2017. De extra uitgave valt onder verantwoordelijkheid van wethouder Noël Lebens.
Geef een reactie

zaterdag 5 mei 2018

Schuld van Lebens? Arm Geleen

Pijnlijke aderlating voor Geleen. Publiekstrekker H&M sluit de deuren, voorgoed. 
In hartje Sittard daarentegen opent de multinational  een grote nieuwe vestiging.
Geef een reactie

vrijdag 4 mei 2018

Jong en oud en zonder het CDA samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!


Geef een reactie

Zonder CDA en PVV. Waar is de Stadspartij gebleven?

De zes partijen die de coalitie vormen worden uitgenodigd om zeer binnenkort bijeen te komen om werkafspraken te maken voor programma-invulling en zetelverdeling in college. 

GOB, GroenLinks, DNA, SP, VVD en PvdA
Geef een reactie

dinsdag 1 mei 2018

humor?

Humor: Het belooft een interessante en gezellige avond te worden met onder andere Ruud Guyt die iets komt vertellen. op 1 mei.

Boegeroep voor Sjraar Cox bij de Fortuna inhuldiging: krijg je als je Fortuna nooit steunt!
Geef een reactie

zondag 29 april 2018

VEER ZEEN TRÖK! 


Geef een reactie

zaterdag 28 april 2018

Je hebt de 'Wet van behoud van ellende' (als het ene probleem wordt opgelost zal daardoor het volgende probleem ontstaan)  voor de gemeente Sittard-Geleen en haar bestuur.
Geef een reactie

vrijdag 27 april 2018

Gratis cursus: Politiek Actief voor de SP in de provincie Limburg


Geef een reactie

donderdag 26 april 2018

Afgang Cox

In de moskee van Geleen kregen salafisten de overhand. De ‘moderne islam’ werd weggepest. De gemeente en Cox deden weer niets.


Gemeenten kregen wel degelijk informatie over de buitenlandse financiering van moskeeën. Dat zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in reactie op Cox die zei dat dat niet het geval was.
Geef een reactie

dinsdag 24 april 2018

Het motto van de nieuwe coalitie in Sittard-Geleen

Werk, bid, brand kaarsen,en  krijg vooral veel kinderen


Geef een reactie

Gratis water van de gemeente halen i.p.v. bij de WML (neem grote bakken mee)

De gratis watertappunten zijn op de volgende plekken te vinden:
 • Het plein van de Sjtadssjool in Sittard
 • Bij de ingang van het pad naar het veer in Grevenbicht
 • Bij station Lutterade in Geleen
 • Bij de poort van het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard
 • Aan het Broek in Sittard, nabij het kunstwerk
 • Bij het Cruijffcourt aan de Bachstraat in Sittard
 • Aan de Bloemenmarkt in Geleen
 • Bij de bushalte aan de Parkweg in Born
 • Op de Markt in Obbicht
 • Bij Streekboerderij Daniken in Geleen

Geef een reactie

zaterdag 21 april 2018

COMPETITIE
ZA 28 APR 19:45 UUR
FORTUNA SITTARD
-
JONG PSV

Geef een reactie

vrijdag 20 april 2018

De oplossing: huidige wethouders mogen niet terugkeren

De oplossing coalitie: de huidige wethouders mogen niet terugkeren (nieuwe cultuur)


CDA
GOB
Groenlinks
Geef een reactie

donderdag 19 april 2018

Datum huldiging Fortuna al geprikt, maar B&W heeft Fortuna NOOIT gesteund. DUS: B&W niet welkom!


Geef een reactie

PvdA breekt met eigen AOW-koers: ‘Je leeft niet om te werken’


Geef een reactie

maandag 16 april 2018

Sittard-Geleen telt vele ‘Gebroken’ ex-raadsleden


Geef een reactie

maandag 9 april 2018

U bent verdacht

Nederlandse gemeenten gebruiken een algoritme om te voorspellen welke burgers bijstandsfraude plegen
Geef een reactie

vrijdag 6 april 2018

Pieter schakelt weer zijn Maastrichtse vrienden in

Als externe informateur is de heer Ad Lutters aangewezen. Lutters heeft ruime bestuurlijke ervaring op gemeentelijk (o.a. oud gemeentesecretaris van Maastricht) en provinciaal niveau. Ook in 2010 vervulde Lutters de rol van informateur in Sittard-Geleen.
Geef een reactie

Sittard-Geleen 16 miljoen extra van het rijk
Geef een reactie

donderdag 5 april 2018

Lebens sponsort dure tuinhuisjes

 Oostelijke Schootsvelden: wie betaalt die dure tuinhuisjes?
Geef een reactie

woensdag 4 april 2018

Schande

Werkgevers mogen arbeidsgehandicapten voortaan onder het minimumloon betalen, maar daardoor bouwen ze geen pensioen meer op en verliezen ze hun aanspraak op sociale verzekeringen. 
Geef een reactie

dinsdag 3 april 2018

Krekels en de fietsenstalling

Volgens de gemeente is het betalen van een kleine vergoeding bij het inzetten van vrijwilligers niet gewenst, omdat de vrijwilliger van een vereniging dan als feitelijke bewaarnemer wordt beschouwd, gelet op het in ontvangst nemen van een bijdrage voor het ‘bewaren’ van de fiets. Hij noch de vereniging is hiervoor verzekerd via de vrijwilligersverzekering VNG, zo voert de gemeente aan. Daarnaast is de gemeente direct dan wel indirect verantwoordelijk voor de gedragingen van de vrijwilliger, omdat deze in opdracht van/onder regie van de gemeente zijn werkzaamheden verricht.
Geef een reactie

De echte Visie voor openbare ruimte in het centrum van Geleen is gemaakt door prof.dr. Kees Rijnboutt


Geef een reactie

dinsdag 27 maart 2018

De nieuwe coalitie is reeds bekend:

GOB - CDA - GroenLinks - D66


De wethouders worden Meekels & Geilen, Lebens & Den Rooijen, Schmitz en Kamphuis 


Geef een reactie

maandag 26 maart 2018

Wie wel en wie niet?

Jarabik ziet af van de raad, Van Rijswijk, Meekels, Geilen, Lebens en Kamphuis doen dat ook!


Geef een reactie

vrijdag 23 maart 2018

Nieuwe ronde : 2018-2022

G.O.B.

 1. Meekels, P.M.
 2. Geilen, L.G.A.J.
 3. Claessens, M.W.C.
 4. Dormans, M.P.A.
 5. Verjans, P.G.
 6. van Rijswijk, L.W.
 7. Salvino-Meijer, Y.G.
 8. Huijveneers, M.H.G.
 9. Vroemen, J.H.M.

CDA

 1. Lebens, N.M.J.G.
 2. Clerx, W.M.M.P.
 3. Buhler, J.G.L.M.
 4. Schlössels, J.E.E.A.
 5. Henssen, P.T.H.M.
 6. Houtakkers, A.L.W.G.
 7. Brouwers, P.J.
 8. Mastenbroek, M.J.H.M.

GROENLINKS

 1. Schmitz, K.
 2. de Loo, M.J.M.
 3. Janssen, J.E.
 4. Schipper, M.H.

Stadspartij

 1. Raven, A.C.M.
 2. Klein, S.A.J.
 3. Kaufmann, N.I.M.

PVV (Partij voor de Vrijheid)

 1. Housmans, R.W.P.E.
 2. Klaassen, M.H.J.
 3. Pfoster, D.D.W.

Democraten 66 (D66)

 1. Kamphuis, A.J.M.
 2. Engelhart, J.G.J.

SP (Socialistische Partij)

 1. Tillie, I.A.M.H.
 2. Jarabik, C.M.F.

DNA Partij

 1. Bessems, J.M.H.
 2. Fredrix, A.J.C.

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Kubben, P.H.J.

VVD

Schormans, R.H.H.

Samen Politiek Actief (S.P.A.)

Renet, J.J.

50PLUS

Kamps, H.L.J.

Geef een reactie

vrijdag 16 maart 2018

Geen Rekenkamer landelijk nieuws: sterk van B&W van Sittard-Geleen

Dat vrijwel niemand in Sittard-Geleen zijn Rekenkamer kent, vindt voorzitter Thijs Heijnen niet erg. Wel dat er niets met zijn onderzoeken wordt gedaan. Daarom stapt hij nu op.

Neem het kritische rapport over het omstreden nieuwbouwproject 'De Ligne'. Dat is weliswaar in een commissievergadering besproken, maar er is verder niets mee gedaan, zegt ook de oppositie.

De rapporten van de Rekenkamer hebben Sittard-Geleen de afgelopen jaren zo'n 250.000 euro gekost.
Geef een reactie

donderdag 15 maart 2018

Weer Lebens

Tegen de afspraak: Supermarkt van start in Ligne Sittard


Geef een reactie

dinsdag 13 maart 2018

Speciaal voor het GOB

Xenos-winkels in Born worden Casa Mia's


Geef een reactie

Wethouder Lebens verliest het van het GOB

Het college van B&W van Sittard-Geleen stelt aankoop Dominicanenklooster voorgoed uit


Geef een reactie

De nieuwe burgemeester van Amsterdam heet Pechtold


Geef een reactie

zondag 11 maart 2018

Tweede prognose gemeenteraadsverkiezingen Sittard-Geleen (halfvasten)

CDA 11 zetels - 10 zetels

GOB 10 zetels - 11 zetels

D66 1 zetel - 0 zetel

PvdA 0 zetel-  0 zetel

GroenLinks 2 zetels- 3 zetels

DNA 0 zetel - 0 zetel

SP 5 zetels - 6 zetels

Stadspartij Raven 1 zetel - 2 zetels

SPA 0 zetel - 0 zetel

VVD 1 zetel - 1 zetel

50 Plus 2 zetels - 1 zetel

PVV 4 zetels - 3 zetels
Geef een reactie

zaterdag 10 maart 2018

De schuld van Lebens

In Sittard-Geleen zijn er de afgelopen vier jaar zeer weinig bouwvergunningen verleend in vergelijking met de rest van Nederland. Het nieuwbouwpercentage in Sittard-Geleen is 0,7 procent. Gemiddeld in Nederland is het 3,2 procent.
Geef een reactie

Geen meerderheid in de Raad

Extra raadsvergadering Sittard-Geleen op 15 maart: paniek over aankoop van Lebens klooster Oude Markt


Geef een reactie

Geen beste beurt voor Lebens in Nieuwsuur na Volkstuinen is nu de Baandert aan de beurt!


Geef een reactie

vrijdag 9 maart 2018

Berry blijft Berry = GroenLinks

Berry geen Berry = GOB


Geef een reactie

Kies een vrouw in de Raad

Het is maar goed, dat we in dit land mensen uitkiezen op basis van hun geslacht in plaats van hun kwaliteiten (schiphol)
Geef een reactie

donderdag 8 maart 2018

En U?

Ralph Hamers verdient

€3.000.000per jaar
€250.000per maand
€8.219,18per dag
€342,47per uur
€5,71per minuut
€0,1per seconde

Geef een reactie

woensdag 7 maart 2018

Zeg maar 'bye bye, zwaai zwaai' tegen deze coalitie: ruzie over de aankoop op de Oude Markt van de firma Laudy


Geef een reactie

Niets kopen op de Oude Markt! Koop V&D als nieuw gemeentehuis

Coalitiepartij GOB heeft verzocht niet tot aankoop over te gaan voordat de raadswerkgroep, die over het project meepraat, is geïnformeerd over alle haken en ogen
Geef een reactie

 
counter free hit unique web