vrijdag 16 maart 2018

Geen Rekenkamer landelijk nieuws: sterk van B&W van Sittard-Geleen

Dat vrijwel niemand in Sittard-Geleen zijn Rekenkamer kent, vindt voorzitter Thijs Heijnen niet erg. Wel dat er niets met zijn onderzoeken wordt gedaan. Daarom stapt hij nu op.

Neem het kritische rapport over het omstreden nieuwbouwproject 'De Ligne'. Dat is weliswaar in een commissievergadering besproken, maar er is verder niets mee gedaan, zegt ook de oppositie.

De rapporten van de Rekenkamer hebben Sittard-Geleen de afgelopen jaren zo'n 250.000 euro gekost.
Geef een reactie

donderdag 15 maart 2018

Weer Lebens

Tegen de afspraak: Supermarkt van start in Ligne Sittard


Geef een reactie

dinsdag 13 maart 2018

Speciaal voor het GOB

Xenos-winkels in Born worden Casa Mia's


Geef een reactie

Wethouder Lebens verliest het van het GOB

Het college van B&W van Sittard-Geleen stelt aankoop Dominicanenklooster voorgoed uit


Geef een reactie

De nieuwe burgemeester van Amsterdam heet Pechtold


Geef een reactie

zondag 11 maart 2018

Tweede prognose gemeenteraadsverkiezingen Sittard-Geleen (halfvasten)

CDA 11 zetels - 10 zetels

GOB 10 zetels - 11 zetels

D66 1 zetel - 0 zetel

PvdA 0 zetel-  0 zetel

GroenLinks 2 zetels- 3 zetels

DNA 0 zetel - 0 zetel

SP 5 zetels - 6 zetels

Stadspartij Raven 1 zetel - 2 zetels

SPA 0 zetel - 0 zetel

VVD 1 zetel - 1 zetel

50 Plus 2 zetels - 1 zetel

PVV 4 zetels - 3 zetels
Geef een reactie

zaterdag 10 maart 2018

De schuld van Lebens

In Sittard-Geleen zijn er de afgelopen vier jaar zeer weinig bouwvergunningen verleend in vergelijking met de rest van Nederland. Het nieuwbouwpercentage in Sittard-Geleen is 0,7 procent. Gemiddeld in Nederland is het 3,2 procent.
Geef een reactie

Geen meerderheid in de Raad

Extra raadsvergadering Sittard-Geleen op 15 maart: paniek over aankoop van Lebens klooster Oude Markt


Geef een reactie

Geen beste beurt voor Lebens in Nieuwsuur na Volkstuinen is nu de Baandert aan de beurt!


Geef een reactie

vrijdag 9 maart 2018

Berry blijft Berry = GroenLinks

Berry geen Berry = GOB


Geef een reactie

Kies een vrouw in de Raad

Het is maar goed, dat we in dit land mensen uitkiezen op basis van hun geslacht in plaats van hun kwaliteiten (schiphol)
Geef een reactie

donderdag 8 maart 2018

En U?

Ralph Hamers verdient

€3.000.000per jaar
€250.000per maand
€8.219,18per dag
€342,47per uur
€5,71per minuut
€0,1per seconde

Geef een reactie

woensdag 7 maart 2018

Zeg maar 'bye bye, zwaai zwaai' tegen deze coalitie: ruzie over de aankoop op de Oude Markt van de firma Laudy


Geef een reactie

Niets kopen op de Oude Markt! Koop V&D als nieuw gemeentehuis

Coalitiepartij GOB heeft verzocht niet tot aankoop over te gaan voordat de raadswerkgroep, die over het project meepraat, is geïnformeerd over alle haken en ogen
Geef een reactie

donderdag 1 maart 2018

De invoer van gegevens blijkt voor veel burgers in onze gemeente te moeilijk.

Burgers in Sittard-Geleen haken massaal af bij doen internetaangifte bij de politieGeef een reactie

woensdag 28 februari 2018

dinsdag 27 februari 2018

Sittard-Geleen bij 'minst duurzame' gemeente: wie was ook alweer de wethouder van duurzaamheid (Milieu)?


Geef een reactie

maandag 26 februari 2018Geef een reactie

donderdag 22 februari 2018

woensdag 21 februari 2018

BUITENLANDERS WEER WELKOM IN COFFEESHOPS


Geef een reactie

vrijdag 16 februari 2018

Eerste prognose gemeenteraadsverkiezingen 2018 februari

CDA 11 zetels

GOB 10 zetels

D66 1 zetel

PvdA 0 zetel

GroenLinks 2 zetels

DNA 0 zetel

SP 5 zetels

Stadspartij Raven 1 zetel

SPA 0 zetel

VVD 1 zetel

50 Plus 2 zetels

PVV 4 zetels
Geef een reactie

maandag 12 februari 2018

Behandel de burger met respect

10 best practices voor afhandeling van bejegeningsklachten:

-Doe afstand van conflictmodel, vermijd negatief mensbeeld
-(H)erken negatieve emoties
-Laat de burger snel een menselijke stem horen (letterlijk en figuurlijk)
-Geef de burger maximale regie ten aanzien van de procedure, bijv. in de vorm van een keuzemenu
-Wees bij uitvoering oplossingsgericht, relatiegericht en toekomstgericht
-Heb aandacht voor de beklaagde medewerker
-Waak ervoor nieuwe negatieve emoties te triggeren
-Maak oprechte excuses of laat dat helemaal na
-Bied nazorg aan
-Zorg periodiek voor een evaluatie

Geef een reactie

Competenties voor raadsleden 

 • Omgevingsbewust
 • Verantwoordelijkheid
 • Analytisch vermogen
 • Samenwerken
 • Zelfstandig
 • Initiatief
 • Communiceren (mondeling en schriftelijk)

Geef een reactie

zondag 11 februari 2018

Burgemaestro Sjraar Cox de vogelverschrikker van Gelaen!


Geef een reactie


Schoonmaakbedrijf Raven
Geef een reactie

vrijdag 9 februari 2018

Zo willen ze het hebben, jullie ONDERdanen

 ‘Ik verklaar dat ik niets zal doen of nalaten waardoor het welzijn van ambtenaren of bestuurders van de gemeente in gevaar komt. Ik respecteer de omgangsnormen die door de medewerkers en bestuurders van de gemeente worden gehanteerd. Ik besef dat het niet nakomen van deze garantie ernstige twijfel over mijn betrouwbaarheid oproept. Ik besef dat het gevolg hiervan kan zijn dat de gemeente bij twijfel zwaarder gewicht toekent aan het welzijn van ambtenaren of bestuurders dan aan mijn burgerbelangen. 

Geef een reactie

dinsdag 6 februari 2018

Provinciebestuur keurt begroting Sittard-Geleen maar half goed


Raven noemt het plan beneden de maat omdat daarmee volgens hem de gemeentelijke reserves niet worden aangevuld. Ook wordt de begroting deels sluitend gemaakt met volgens hem ongewenste administratieve maatregelen zoals verlenging van bepaalde afschrijvingstermijnen, deels met lastenverzwaringen zoals hoger parkeergeld en deels met onhaalbare bezuinigingen op posten waarvoor nu al te weinig middelen zijn. Verder stelt Raven dat het college onvoldoende structurele beleidswijzigingen voorstelt. En ook de aangedragen financiële voordelen van de transformatie van Vixia, afstoting van gebouwen en verbetering van de gemeentelijke vastgoedexploitatie zijn volgens Raven niet hard te maken.

Geef een reactie

Niet gekrabd? 370 euro boete!


Geef een reactie

maandag 5 februari 2018

Kandidaten DNA-partij onbekend in Sittard-Geleen


Geef een reactie

zondag 4 februari 2018

Allemaal fake en onzin vragen! De politiek trekt zijn eigen plan

 • Hoe kunnen wij als wijkbewoner actiever betrokken worden bij de beleidsontwikkeling van gemeente? Dat willen de beleidsambtenaren niet)
 • Hoe kunnen wij als wijkbewoner actiever betrokken worden bij de besluitvorming door de raad? (Als ze geld meebrengen)
 • Hoe krijgen wij als burger meer inzicht in de financiële middelen t.b.v. onze wijk? (Zoek eerst een nieuwe wethouder financiën)
 • Hoe krijgen wij als burger meer regie op de inzet van financiële middelen t.b.v. onze wijk? (NIET)
 • Wat betekent dit voor de rol van de raadsleden? (Stemmen ronselen)

Geef een reactie

zaterdag 3 februari 2018

SP: herstelplan begroting bevat de verkeerde keuzes


Geef een reactie

Op zoek naar een nieuwe wethouder Financiën

‘Financieel wanbeleid’, ‘chaos’, ‘ongekende prestigezucht’ en ‘geldsmijterij’, waaraan de lokale regeringsploeg zich vier jaar lang schuldig zou hebben gemaakt. „Maar nergens schaamrood te bekennen”.
Geef een reactie

donderdag 1 februari 2018

Partij SPA wil dat het verbod op bedelen om stemmen wordt uitgebreid in Sittard-Geleen. Het verbod zou voor alle winkelgebieden, ook die in de wijken, moeten gaan gelden.
Geef een reactie

Na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college dat besluit om het 'Pand V&D Sittard geschikt te maken om het stadhuis te huisvesten'


Geef een reactie

Wie zijn de raadsleden?

Hallo allemaol
Wat fijn datste d'r bis
Al biste veur 't eirsj hie
Of biste al bekind
Sjtamp met dien veut
Dien heng dan in de zie
Ich bin ich
En wea bis dich?

Geef een reactie

zaterdag 27 januari 2018

De E-Bike: gratis proefproject slaat aan bij wethouders en ambtenaren. De rest komt niet in aanmerking.


Geef een reactie

vrijdag 26 januari 2018

Wel of niet met de PVV in een coalitie?

Er melden zich de grootste debielen aan voor de PVV-klasjes. De minst erge springen er dan positief uit. Maar het blijven debielen.Geef een reactie

Een nieuwe tas voor Geleen: wat een hoogtepunt!Geef een reactie

donderdag 25 januari 2018

Echte bureaucratie....teveel blabla

Voor de aanpak van meervoudige, complexe problemen (oftewel multi-problematiek) is er binnen Sittard-Geleen een gebiedsgerichte aanpak vormgegeven, waarbij een netwerkstructuur met op- en afschalingsmogelijkheden een integrale aanpak faciliteert binnen een sluitende keten. Deze keten bestaat uit het voorliggend veld, vijf gebiedsteam (één per stadsdeel), één regieteam (stadsbreed) en het Veiligheidshuis. Deze administratieve functie is ter ondersteuning van de gebiedsteams in stadsdeel 1 en 5 en de nog op te zetten gebiedsteams in stadsdelen 2, 3 en 4. Het streven is dat deze laatste in het eerste kwartaal 2018 operationeel zijn. De gebiedsteamoverleggen vinden plaats in het betreffende stadsdeel.
Geef een reactie

nul zetels

PvdA Sittard-Geleen is klaar voor de laatste keer met de gemeenteraadsverkiezingen


Geef een reactie

woensdag 24 januari 2018

In totaal 263 horecabedrijven: dat zijn er 100 teveel!

• Sittard telt in totaal 130 horecabedrijven met een totale oppervlakte van ruim 19.000m². Dit is de helft van het totale horeca-aanbod binnen de gemeente. • 61% van het restaurantaanbod van de gemeente ligt in Sittard. Zuid-Europese keukenrichtingen zijn opvallend sterk vertegenwoordigd.

Geleen telt in totaal 84 horecabedrijven met een oppervlakte van circa 11.000m². Dit is circa 1/3 van het totale horeca-aanbod binnen de gemeente. • Het restaurantaanbod kent een sterke diversiteit. Met name ZuidEuropees (27%) en ChineesIndisch (20%) zijn sterk vertegenwoordigd

In de overige woonkernen en het buitengebied zijn in totaal 49 horecabedrijven gevestigd met een totale oppervlakte van circa 7.500m². • Er zijn relatief veel ChineesIndische en Zuid-Europese restaurants (25%). Verdere keukenrichtingen zijn sterk verdeeldGeef een reactie

zondag 21 januari 2018Geef een reactie

zaterdag 20 januari 2018

Lijst van GroenLinks: niet zo sterk!

 1. Kim Schmitz - Sittard
 2. Math de Loo - Born
 3. Marco Schipper - Sittard
 4. Jos Janssen - Geleen
 5. Gitane Dumernit - Sittard
 6. John Reijnders - Sittard
 7. Lobke Rijvers - Sittard
 8. Peter Markusse - Sittard
 9. Eef de Ruiter - Sittard
 10. Sara Paques - Sittard
 11. Fred Penners - Munstergeleen
 12. Wouter Ernes - Geleen
 13. Ria Dielissen - Grevenbicht
 14. Lara Janssen – Sittard
 15. Wim Krings - Sittard
 16. Mariette Bocken - Geleen
 17. Willem Verhaegh - Sittard
 18. Peter Geilen - Papenhoven
 19. Thijs Lemmens - Sittard
 20. Paul Dreuning - Sittard
 21. Rian v.d. Sande - Munstergeleen
 22. Marleen Thijssen - Sittard
 23. Frank Rijnders - Sittard
 24. Luc Bezemer - Limbricht
 25. Henk Thuis - Sittard
 26. Selma Quinten - Obbicht
 27. Jan Muijtjens - Munstergeleen
 28. Frans Benders – Geleen

Geef een reactie

vrijdag 19 januari 2018

De CDA lijst: de grootste fractie in gemeenteraad

 1. Lebens Noël Sittard
 2. Bühler Judith Geleen
 3. Houtakkers Andries Sittard
 4. Mastenbroek Marcel Geleen
 5. Salden Roel Grevenbicht
 6.  Zuiverloon-Schumans Mireille Sittard
 7. Dols Jan Geleen
 8. Krekels Wil Sittard
 9. Henssen Peter Geleen
 10. Brouwers Patrick Obbicht
 11. Verkuijl Paul Munstergeleen
 12. Paauwe Wil Sittard
 13. Schlössels Jos Einighausen
 14. Tummers Erik Limbricht
 15. Salden Thei Guttecoven
 16. den Rooijen Fred Sittard
 17. van den Heuvel – Reinartz Suzanne Geleen
 18. Paes Ben Sittard
 19. Grootens Gerrit Geleen
 20. Dukers Jos Born
 21. Schaeken Ralph Sittard
 22. Prince Noud Geleen
 23. IJpelaar Wouter Sittard
 24. Salvino Ron Sittard
 25. Spätgens Andrew Sittard
 26. Janssen Leon Sittard
 27. Boessen Wil Born
 28. Essing – Demandt Gabriëlle Sittard
 29. Tesselaar René Born
 30. Schüler Helga Sittard
 31. Bouten Thei Geleen
 32. Tempelman Gert Sittard
 33. Ridderbeekx Wim Geleen
 34. Bosman Jack Sittard
 35. Kocken René Sittard
 36. Smith Aidan Geleen
 37. Jongen Wesley Sittard
 38. Meulmeester Erik Sittard
 39. Dekkers Wim Geleen
 40. Driessen Ger Grevenbicht
 41. Knoors John Born
 42. Ochse Stefan Sittard
 43. Thiessen Stevie Sittard
 44. Looijen Ruud Munstergeleen
 45. Verblakt-Schmeits Astrid Sittard
 46. Denekamp Harry Sittard
 47. van Helvert Martijn Sittard
 48. Parren Arno Papenhoven
 49. Schörgers Hans Sittard
 50. Clerx Wim Sittard

Geef een reactie

donderdag 18 januari 2018

Extra bezuinigingen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen

 • Transformatie Vixia, bijdrage exploitatietekort Vixia
 • Vastgoedexploitatie, aanpassing afschrijvingstenmijnen en verkoop niet strategisch vastgoed
 • Openbare ruimte, aanpassing afschrijvingstermijnen
 • Cultuur, subsidie bibliotheek
 • Parkeren, extra verhogen tarief per uur en verhogen dagtarief
 • Investeringsprogramma, verlaging van de beschikbare investeringsruimte
 • Stelpost nieuw beleid in 2022 niet opnemen
 • Brandweer, betreffende bijdrage aan de GR
 • Economie, bijdrage LED
 • Sport, exploitatie Sportzone Limburg
 • De sanering van het vastgoed van Vixia
 • De inzet van stadsdeelbudgetten
 • Het kostendekkend maken van tarieven
Pieter daar haal geen stemmen mee op 21 maart!

Geef een reactie

De onafhankelijke gemeente Born tijdens de stormGeef een reactie

Veel familie op de lijst: levert niet veel stemmen op.

De volledige kandidatenlijst van D66:
 1. Bert Kamphuis
 2. Rob Vernhout
 3. Jocelyn Engelhart
 4. Frans Drummen
 5. Rob Haenen
 6. Cyril Laugs
 7. Riël Notermans
 8. Peter ten Haaf
 9. Behroez Kariemie
 10. Nellie Latten
 11. Gaston Graaf
 12. Daniëlle Boumans
 13. Chris Wiesen
 14. Kirsten Blom
 15. Ellen Vaessen – ten Haaf
 16. Vincent Haagmans
 17. Maarten van Gaans
 18. Monique Kamphuis – van Stratum
 19. Leon Vaessen
 20. Jan-Willem Westra
 21. Tom Latten
 22. Marcel Trienen
 23. Anouk Wetzels
 24. Remco Trijsburg
 25. Ralf Wetzels
 26. Hans Beckers
 27. Pepijn Pi van de Venne
 28. Gijs Goertz
 29. Dominique Busch
 30. Lei Limpens

Geef een reactie

zaterdag 13 januari 2018

oud-sittards raadslid luc WINANTS: ‘VERSTANDIGE MENSEN HAKEN AF IN DE gemeentePOLITIEK’


Geef een reactie

donderdag 11 januari 2018

AFNEMENDE BELANGSTELLING RAADSWERK in Sittard-geleen ZORGWEKKEND


Geef een reactie

BUROCRATIE BAH

De groeiende neiging van overheidsbureaucratieën om zich met behulp van ICT onbenaderbaar te maken voor burgers. Zesentachtig gemeenten hebben zo’n grote afkeer van hun inwoners dat men ze alleen nog maar kan benaderen via een formulier op hun website.
Even met het raadhuis bellen is er niet meer bij. Het aantal gemeentes dat zich op deze manier van de buitenwereld afsluit, neemt jaarlijks toe. Omgekeerd wordt de burger in bitse brieven met boetes en kortingen bedreigd als hij maar even van de regels afwijkt. Klanten van de sociale dienst of van de Sociale Verzekeringsbank kennen deze “of anders”-toon. 

Geef een reactie

 
counter free hit unique web